Koe elävä erämaakulttuuri Itä-Lapin kairoissa

Savukosken alue on harvaanasuttua erämaaseutua. Poroja kulkee alueella noin 10 kertaa enemmän kuin ihmisiä. Voimakkaasti erottuvat vuodenajat, lumi ja avotuli ovat mukana kotoisassa elämässä ja eräkulttuurissa.

Alueen perinteisiin kuuluvat metsälappilainen pyyntikulttuuri, uitot ja savotat. Metsätalous, pienimuotoinen maatalous, poronhoito ja luonnontuotteet kuuluvat edelleen tärkeimpiin elinkeinoihin. Luonto on hyvin suuri osa elämää ja luonnonantimia myös hyödynnetään.

Metsästys, kalastus, marjastus ja sienestys ovat luonnollinen osa arkea suurelle osalle paikallista väestöä. Savukosken alueet tarjoavat metsälappilaista kulttuuria aidoimmillaan.

Tule matkalle kokemaan elävä eräperinne!