Antti Kuosku
Polttopuun myynti
Muu yritys /yksityishenkilö

Ilkka Jokela
Polttopuut, maisemointi, metsätyöt
Muu yritys /yksityishenkilö

Jari Puska
Polttopuut
Muu yritys /yksityishenkilö

Jouni Halonen / Wuotos-Sijoitus
Polttopuiden myynti
Muu yritys /yksityishenkilö

Jouni Savukoski
Polttopuut, lapinkoirien kasvattaja
Muu yritys /yksityishenkilö

Kari Kilpimaa
Polttopuut, poron lihaa, vintiläntuulen kennel, eräopastusta
Ohjelmapalvelut

Savukoski Invest Oy / Halkolappi
Muu yritys /yksityishenkilö

Tmi Esko Savukoski
Polttopuut, soraa ja mursketta, metsävarusteinen maataloustraktori
Muu yritys /yksityishenkilö

Veijo Ylilokka
Polttopuut
Muu yritys /yksityishenkilö